AI-driven kampanjoptimering som omvandlar dina data till tillväxt

Kämpar du för att använda dina data med flera inkompatibla programvaror och tröttsam manuell datahantering? Du är inte ensam. Med ständigt ökande datamängder kämpar många e-handels- och detaljhandelsföretag med att synkronisera, förstå och använda sina data med blackbox-lösningar eller inkompatibla verktyg.

Baserat på vår forskning har vi utvecklat verktyg som kan revolutionera ditt arbete genom att göra det enkelt och givande att förvandla komplexa data till meningsfulla handlingar. Med vår flexibla lösning som sömlöst synkroniserar dina data, integrerar med ditt befintliga marknadsföringsekosystem och hjälper dig att automatiskt identifiera och trigga marknadsföringsaktiviteter, får du nya insikter, ökar tillväxten i ditt företag och sparar timmar från din arbetsdag.

Vi förstår att du inte vill lägga till ytterligare ett verktyg i din samling av marknadsföringslösningar. Komplexiteten är redan hög och hur kan ytterligare ett verktyg göra det lättare att förstå dina kunder bättre och förvandla dessa insikter till värdeskapande aktiviteter?

Det är därför vi har lagt våra själar i att bygga en flexibel lösning som integrerar med ditt befintliga marknadsföringssystem. Den AI-drivna plattformen omvandlar dina transaktionsdata till insikter om dina kunder och deras beteenden. För att du inte ska behöva exportera dessa insikter till ett nytt verktyg identifierar vi automatiskt önskade åtgärder baserat på de genererade insikterna. För att göra det enkelt ansluter vi till dina marknadsföringskanaler med ett API så att insikterna omvandlas till handlingar som driver din tillväxt.

Och för att göra det riskfritt för dig kan du testa innan du binder dig till en långsiktig lösning. Vår POC ger dig en tydlig förståelse för hur mycket värde vi kommer att generera för dig.

Boka en gratis demo för att se hur vi kan hjälpa dig att skaffa nya kunskaper, vara mer produktiv och överträffa dina mål.

Infobaleen

[ in-foh-buh-leen ]

Infobaleen kommer från information och baleen, barderna i käken som används för att filtrera föda hos bardvalar. Infobaleen låter dig dig enkelt extrahera kunskap från hav av data och förvandla dem till värdefulla åtgärder.

Vi brinner för att hjälpa dig med dina interaktionsdata

De mest värdefulla datamängderna beskriver hur saker interagerar över tid. Från mönstren hur människor och produkter länkar i dynamiska konsumentnätverk kan vi till exempel förutsäga hur systemet kommer att utvecklas. Att avslöja de inre mekanismerna i sammankopplade system är kärnan i nätverksvetenskap och hjärtat i vår passion för interaktiondata.

Akademisk forskning

För Martin blev kärleken till interaktionsdata sann när han efter sin doktorsexamen i nätverksvetenskap vid legendariska Niels Bohr-institutet i Köpenhamn flyttade till Seattle för sin postdok vid University of Washington 2006. Där började han arbeta med en stor utmaning inom nätverksvetenskap: hur förenklar och framhåller man viktiga regelbundenheter i nätverk i form av kartor Att kartlägga nätverk är en helig Gral inom masjininlärning eftersom myllret av länkar och noder i ett nätverk döljer svaren på hur vi kan förutsäga hur systemet kommer att utvecklas. Vem kommer till exempel att köpa vad härnäst i ett konsumentnätverk?

Baserat på informationsteori tog vi ett nytt och fördelaktigt angreppssättför att kartlägga nätverk. Men att komma på den underliggande matematiken räckte inte. Kartläggning av stora nätverk kräver också effektiva algoritmer. Och att förstå och kommunicera resultaten kräver kraftfulla visualiseringar som våra innovativa alluvialdiagram för att kartlägga förändringar över tid. De flesta forskare fokuserar på en av de tre aspekterna, matematik, algoritmer eller visualiseringar, men vi beslutade att sata på alla tre. Det har lönat sig. För när rätt matematik, algoritmer och visualiseringar samverkade i synergi började vi omedelbart göra spännande upptäckter i komplexa interaktionsdata.

Efter att vi hade visat kartor över vetenskapen och hur den förändras över tid på sätt som ingen sett tidigare fick vi snart förfrågningar om att hjälpa andra forskare att göra bra kartor över deras interaktionsdata. Vi insåg att vi behövde kraftfulla verktyg för att automatisera processen att gå från rådata till insiktsfulla kartor och upptäckter. Från 2009 vid Umeå universitet började Martin arbeta med Daniel, som byggde de första interaktiva kart- och alluvialdiagramgeneratorerna. Samtidigt visade, Andreas benchmark-test att våra algoritmer överträffar andra metoder. Som ett resultat har tusentals forskare använt vår mjukvara som finns tillgänglig på mapequation.org. Dessutom har det breda intresset för våra verktyg gjort det möjligt för oss att samarbeta med många olika forskare i spännande projekt, inklusive kartläggning av förändringar på lånemarknaden mellan banker med forskare från Federal Reserve Bank of New York.

Bygga ett team som hjälper dig

När Andrea kom till vår forskargrupp 2014 efter sin postdok vid Northwestern University nådde vi en kritisk massa av expertis. Med sitt betydelsefulla arbeteom datadrivna algoritmer och erfarenhet av att bygga interaktiva visualiseringar av stora datamängder såsom Wikipedia och IMDb, beslutade vi att det var dags för att låta personer utanför akademin att dra nytta av vår forskning. Vi hade turen att komma i kontakt med Jakob och Niklas, som tack vare över 15 års erfarenhet inom media, e-handel och internationell affärsverksamhet har etablerat den nödvändiga länken mellan våra forskningslösningar och branschens datautmaningar.

Genom att rekrytera Christian, John, Florian och Johan, som kompletterar våra färdigheter för maximal produktivitet och upprättar en direkt koppling till vår tvärvetenskapliga forskning i IceLab, kan vi förverkliga vårt mål: Flexibla verktyg som hjälper dig att automatiskt identifiera och genomföra aktiviteter som får ditt företag att växa och sparar timmar från din arbetsdag. Om du kämpar för att använda dina data med flera inkompatibla programvara och tröttsam manuell datahantering kan våra verktyg revolutionera ditt arbete genom att göra det enkelt och givande att förvandla komplexa data till meningsfulla åtgärder.

Boka en gratis demo för att se hur vi kan hjälpa dig att skaffa nya kunskaper, vara mer produktiv och överträffa dina mål.

Vilka vi är

Jakob Sjölander

Verkställande direktör

jakob@infobaleen.com

Daniel Edler

Data scientist

daniel@infobaleen.com

Andrea Lancichinetti

Produktchef

andrea@infobaleen.com

Christian Persson

Teknikchef

christian@infobaleen.com

Martin Rosvall

Vetenskapligt ansvarig

martin@infobaleen.com

John Bergman

Mjukvarutvecklare

john@infobaleen.com

Florian Uekermann

Data scientist

florian@infobaleen.com

Johan Lilljebjörn

Säljare

johan@infobaleen.com